Yachts

/Yachts/
YEARS
year
LOA
meter
PRICE
(EUR)
YACHT TYPE
BUILDER
SORT BY

AZIMUT 116

LOA: 31,04 mt. • CABIN: 5 • YEAR: 2009

45,980,487
4,603,573
5,375,592
3,947,417

Benetti 120

LOA: 36,6 mt. • CABIN: 5 • YEAR: 2010

206,721,200
7,000,000
7,436,100
6,043,644

Benetti 120

LOA: 36,6, mt. • CABIN: 5 • YEAR: 2010

242,865,510
6,900,000
7,487,190
5,894,497

MY PHOENIX II

LOA: 35.60 m mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2003 - 2022

87,994,750
2,500,000
2,712,750
2,135,687

Benetti Classic 115

LOA: 35.1 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2000

110,743,500
3,750,000
3,983,625
3,237,667

San Lorenzo 108

LOA: 32,90 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2006

32,582,160
3,600,000
4,276,440
3,092,818

Ferretti Customline Navetta 26

LOA: 26,22 mt. • CABIN: 5 • YEAR: 2010

23,208,750
2,500,000
2,936,500
2,261,281

San Lorenzo SL 108

LOA: 33 mt. • CABIN: 5 • YEAR: 2012

54,772,650
5,900,000
6,930,140
5,336,624

Ferretti Navetta 33 Crescendo

LOA: 32,62 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2011

49,202,550
5,300,000
6,225,380
4,793,917

Benetti SD 108 RS

LOA: 32,4 mt. • CABIN: 5 • YEAR: 2014

48,738,375
5,250,000
6,166,650
4,748,691

Benetti 105

LOA: 31,75 mt. • CABIN: 5 • YEAR: 2012

50,130,900
5,400,000
6,342,840
4,884,368

Azimut 103s

LOA: 30,93 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2009

26,922,150
2,900,000
3,406,340
2,623,086

Benetti Tradition 100

LOA: 30,20 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2008

27,386,325
2,950,000
3,465,070
2,668,312

Ferretti Customline 97

LOA: 29,70 mt. • CABIN: 5 • YEAR: 2008

26,690,063
2,875,000
3,376,975
2,600,474

Patea 95 ft Carbon Sailing Yacht

LOA: 29 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2012

56,511,000
3,450,000
3,815,010
2,902,473

Princess 95

LOA: 29.42 mt. • CABIN: 5 • YEAR: 2008

46,007,020
2,950,000
3,342,350
2,460,143

San Lorenzo 94

LOA: 28,65 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2013

36,669,825
3,950,000
4,639,670
3,572,825

San Lorenzo 92

LOA: 27,6 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2012

41,775,750
4,500,000
5,285,700
4,070,306

CRN Navetta 30

LOA: 31,92 mt. • CABIN: 5 • YEAR: 2003

18,407,124
1,982,689
2,328,866
1,793,367

Portobello Classic Sailing Yacht

LOA: 28 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2007

11,140,200
1,200,000
1,409,520
1,085,415

SELENE 92

LOA: 27,93 mt. • CABIN: • YEAR: 2018

39,440,461
4,248,255
4,990,000
3,842,600

SANLORENZO 88SX

LOA: 26.70 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2018

47,291,680
4,600,000
5,319,440
3,913,079

Riva Domino Super 88

LOA: 26,84 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2016

45,489,150
4,900,000
5,755,540
4,432,112

Riva 86 Domino

LOA: 26,4 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2011

24,502,090
2,639,196
3,100,000
2,387,186

FERRETTI 881

LOA: 27 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2006

46,076,650
2,150,000
2,363,925
1,895,842

Canados 88

LOA: 27,2 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2017 -NEW

37,087,583
3,995,000
4,692,527
3,613,528

Azimut 85

LOA: 28,83 mt mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2007

62,319,960
1,800,000
1,933,200
1,538,804

Ferretti 850 – NEW

LOA: 23,98 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2017

37,134,000
4,000,000
4,698,400
3,618,050

Sunseeker Predator 84

LOA: 27 mt. • CABIN: • YEAR: 2009

18,567,000
2,000,000
2,349,200
1,809,025

Benetti Sail Division 82

LOA: 24,99 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2004/2012

6,009,300
1,650,000
1,883,475
1,457,460

Ferretti 830

LOA: 25,3 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2009

19,462,365
1,950,000
2,308,215
1,663,698

Ada Yacht Steel Trawler

LOA: 20,8 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2014

38,391,080
1,300,000
1,380,990
1,122,391

Ferretti 881 HT

LOA: 27.3 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2011

56,792,150
2,650,000
2,913,675
2,336,735

Ferretti Customline Navetta 26

LOA: 26,22 mt. • CABIN: 5 • YEAR: 2010

10,623,900
3,000,000
3,494,100
2,687,976

Custom Motor Yacht – Kastoria

LOA: 27 mt. • CABIN: 4 + Crew • YEAR: 2000

15,055,740
600,000
643,440
516,280

Princess 85

LOA: 25,93 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2010

23,672,925
2,550,000
2,995,230
2,306,507

Princess 82

LOA: 25,5 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2014

16,930,000
2,839,096
3,202,500
2,500,000

Fairline Squadron 78

LOA: 24,37 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2014

12,996,900
1,400,000
1,644,440
1,266,318

GRAND ALASKAN 78ft ‘’My ZUZU’’

LOA: 23,40 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2000

9,484,680
1,021,624
1,200,000
924,072

Ferretti 750 HT

LOA: 22,38 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2013

16,993,385
1,830,410
2,150,000
1,655,629

Moonen 75 ft Aluminum

LOA: 22,85 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 1999

9,289,440
900,000
1,039,590
766,151

My Larimar

LOA: 23,95 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2011

0
0
0

Fairline Squadron 74

LOA: 22,5 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2003

6,962,625
750,000
880,950
678,384

Vanelli 23m Classic Trawler

LOA: 23.30 m mt. • CABIN: 1x Master 1x Double 2x Twin Cabins 1 x Crew • YEAR: 2010 / Refit: 2016

47,250,560
1,600,000
1,699,680
1,381,404

Shipman 72

LOA: 21,95 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2009

13,925,250
1,500,000
1,761,900
1,356,769

Windseeker 66 Stimson Flush Deck

LOA: 20.00 m mt. • CABIN: 1 MASTER, 2 X VIP • YEAR: 2015

7,890,975
850,000
998,410
768,836

Ferretti 681

LOA: 21,34 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2006

7,255,680
800,000
986,560
723,072

Fairline Squadron 65

LOA: 20.40 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2010

8,399,615
850,000
999,600
729,103

Grand Banks 65 RP

LOA: 19,94 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2013

18,108,300
1,750,000
2,041,025
1,510,416

AZIMUT 64 Flybridge

LOA: 19.08 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2012

9,690,285
950,000
1,159,760
816,790

Princess 60 2014

LOA: 18.61 m mt. • CABIN: 3 + 2 • YEAR: 2014

38,391,080
1,300,000
1,380,990
1,122,391

NEW – Solaris Yacht 58

LOA: 17,4 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2018

13,461,075
1,450,000
1,703,170
1,311,543

Grand Banks Aluetian 59 RP

LOA: 17,86 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2009

15,781,950
1,700,000
1,996,820
1,537,671

Cranchi 58 Fly

LOA: 18,52 mt mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2012 - 2013

20,427,098
590,000
633,660
504,386

Ses Yachts Custom Trawler 56 ft

LOA: 17.40 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2013

12,076,750
700,000
791,280
595,933

Mayra Yachts Trawler

LOA: 19,3 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2015

9,283,500
1,000,000
1,174,600
904,513

Selene 60 – 2010

LOA: 19,83 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2010

11,604,375
1,250,000
1,468,250
1,130,641

Grand Banks 59 RP

LOA: 18 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2009

9,283,500
1,000,000
1,174,600
904,513

Jeanneau 57

LOA: 17,78 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2014

3,899,070
420,000
493,332
379,895

Apreamare Maestro 56

LOA: 17,2 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2013

25,147,845
850,000
896,325
739,664

Fleming 55

LOA: 17 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2009

32,484,760
1,100,000
1,168,530
949,716

Grand Banks Aleutian 53 RP

LOA: 16.39 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2011

10,954,530
1,180,000
1,386,028
1,067,325

Beneteau Swift Trawler 52

LOA: 17 mt mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2009

18,478,898
525,000
569,678
448,494

ADAGIO 51.5 EUROPA

LOA: 16.3 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2010

14,935,410
450,000
484,560
384,938

Beneteau Sense 50

LOA: 14.98 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2013

11,439,318
325,000
352,658
277,639

Hallberg-Rassy 48

LOA: 14.99 mt. • CABIN: 3 • YEAR: 2008

15,709,343
475,000
511,670
405,572

Egemar Liberty 48

LOA: 14,40 mt. • CABIN: 2 • YEAR: 2003

14,175,168
480,000
509,904
414,421

Grand Banks Eastbay 46 SX

LOA: 15.2 mt. • CABIN: 2 • YEAR: 2009

4,502,498
485,000
569,681
438,689

Custom Motor-sailor by Philip L. Rhodes 1969 47ft, Brave Jenny

LOA: 14,7 mt mt. • CABIN: 2 • YEAR: 1969

3,428,960
160,000
175,920
141,086

Rhea Trawler 45s

LOA: 14 mt. • CABIN: 2 • YEAR: 2016

14,882,535
450,000
484,740
384,226

2017 Catamaran Bali 4.0

LOA: 11.93 mt. • CABIN: 4 • YEAR: 2017

2,624,674
290,000
344,491
249,144

Rhea Trawler 36 2014 – My Lady

LOA: 11,30 mt. • CABIN: 2 • YEAR: 2014

9,450,112
320,000
339,936
276,281

Rhea Trawler 36 ‘’Kuts’’

LOA: 11,3 mt. • CABIN: 2 • YEAR: 2015

7,926,919
265,000
280,132
231,151

Rhea Trawler Dark Blue 2014

LOA: 11.3 mt. • CABIN: 2 • YEAR: 2014

10,336,060
350,000
371,805
302,182

Rhea Trawler 36 2013 – VENUS

LOA: 11,30 mt. • CABIN: 2 • YEAR: 2013

8,416,506
285,000
302,756
246,063

Rhea Timonier 36 Dark Blue 2014

LOA: 11,3 mt. • CABIN: 2 • YEAR: 2014

7,678,216
260,000
276,198
224,478

Ada Classic Lobster

LOA: 12.4 mt. • CABIN: 1 • YEAR: 2012

1,299,690
140,000
164,444
126,632

Kymo Lobster

LOA: 11,58 mt. • CABIN: 1 • YEAR: 2017

1,671,030
180,000
211,428
162,812

M/Y NISQUE

LOA: 11 mt. • CABIN: • YEAR: 2006

1,392,525
150,000
176,190
135,677

Chris Craft 36 HT

LOA: 11,63 mt. • CABIN: 2 • YEAR: 2014

2,758,461
297,122
349,000
268,751

Axopar 28 Cabin

LOA: 8,99 mt. • CABIN: 1 • YEAR: 2015

742,680
80,000
93,968
72,361

Chris Craft Corsair 25

LOA: 8,0 mt. • CABIN: 1 • YEAR: 2010

616,504
66,406
78,000
60,065

Grady White Fishermann 257

LOA: 7.5 mt. • CABIN: • YEAR: 2016

1,146,066
123,446
145,000
111,659

Chris Craft Corsair 22

LOA: 7,14 mt. • CABIN: 1 • YEAR: 2012

525,609
56,615
66,500
51,209